هفته نامه گونش بلاگ

اقتصاد ۰

اقتصاد

چرخ تولید با راهبرد وزارت صمت به گردش درآمد رحمانی وزیری که صادرات و تولید را از گردنه تحریم عبور می دهد در دوره دولت دهم با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی...

۰

صنعت

صنعت،‌ معدن و تجارت، طلایه دار اقتصاد کشور سرویس گزارش هفته نامه گونش: رشد و توسعه بخش‌های تولیدی و زیربنایی کشور و کمک به خروج کشور از اقتصاد تک‌محصولی از طریق صادرات کالاهای صنعتی...

۰

جاده مرگ تبریز – اهر پروژه ای با حجم عظیم وعده ها به نصف راه رسید پروژه بزرگراه تبریز- اهر که هم اکنون به نیمه راه رسیده و نیمه دیگر آن باسرعت نه چندان...

۰

  تقریبا بیماری خاص همه بدن را فراگرفته بود. زندگی عادی بیمار سخت شده بود. بیماری بر روی نفس کشیدن و راه رفتن او تاثیر گذاشته و  بسیاری از راه‌های درمان دیگر جواب نمی‌داد...